Filmy produktowe

Poniżej umieszczone są krótkie filmy, które pokazują, jak wygląda i w jaki sposób korzystać z naszych systemów. Każdy film posiada napisy w kilku językach. Zanim zaczniesz oglądać wybierz właściwy dla siebie język.

Geospatial Network Inventory FREE

Krótka prezentacja na temat przygotowania projektu koncepcyjnego sieci FTTH / GPON w QGIS z wykorzystaniem dostępnych danych publicznych.

Geospatial Network Inventory

Krótki film pokazujący jak w środowisku QGIS w pełnej wersji rozwiązania opracować mapę koncepcyjną sieci FTTH/GPON kończąc pracę generacją kosztorysu.

Geospatial Network Inventory FREE

Wizualizacja danych o infrastrukturze zaraportowanych w miniSIIS przy użyciu QGIS w dystrybucji GNI FREE

Geospatial Network Inventory FREE

Film przedstawia jak przy pomocy wizardów dostępnych w produkcie GNI FREE opartym na QGIS można opracować mapę koncepcji technicznej dla sieci FTTH/GPON i przygotować dane potrzebne do wniosku dla Programu POPC1.1 konkurs trzeci.

Geospatial Network Inventory

Krótki film prezentujący etapy projektowania
linii FTTH na podbudowie słupowej – Część pierwsza

Geospatial Network Inventory

Krótki film prezentujący etapy projektowania
linii FTTH na podbudowie słupowej – Część druga