Mapa koncepcyjna sieci dla POPC1.1 w QGIS

Wsparcie planowania sieci FTTH/GPON dla POPC 1.1

Koncepcja techniczna dla programu POPC 1.1

W związku z uruchomieniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wielu operatorów telekomunikacyjnych bierze udział w ogłoszonych konkursach dla działań osi priorytetowej 1.1. Część podmiotów już uzyskało, a część dopiero stara się w kolejnych konkursach uzyskać ze środków unijnych dofinansowanie na budowę sieci światłowodowych NGA na terenach tzw. „białych plam”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców telekomunikacyjnych przygotowaliśmy oprogramowanie, które ma na celu wesprzeć ich działania zarówno na etapie składania wniosków konkursowych jak i podczas dalszych prac związanych z przygotowaniem inwestycji, ich realizacją oraz późniejszym utrzymaniem.

Geospatial Network Inventory

Na oferowane rozwiązanie składa się kilka produktów, które ze sobą zintegrowane dają operatorowi pełne wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą sieciową. Koncentrując się w pierwszej kolejności na etapie planowania sieci światłowodowej w ramach konkursu POPC 1.1 w zakresie oferowanego oprogramowania proponujemy wykorzystanie produktu Geospatial Network Inventory (GNI) w wersji darmowej (GNI FREE).

Geospatial Network Inventory (GNI) to system geoprzestrzennej ewidencji zasobów telekomunikacyjnych. Przeznaczony jest dla operatorów budujących, rozwijających i utrzymujących swoją infrastrukturę sieciową. Architektura aplikacji oparta jest na platformie geoprzestrzennej QGIS. Dzięki rozbudowanemu interfejsowi GIS oraz wykorzystując jej ogromny potencjał funkcjonalny, stworzyliśmy produkt w pełni realizujący wymagania nowoczesnego operatora telekomunikacyjnego. Na podstawie analizy wymagań programu POPC 1.1 powstała dystrybucja GNI dedykowana wsparciu tego projektu. Zakres funkcjonalny wersji darmowej jest wystarczający, aby pomóc operatorom, planistom oraz projektantom sieci w:

przygotowaniu materiałów do wniosków konkursowych
Zaplanowaniu i zaprojektowaniu sieci FTTH dla obszarów już objętych umowami unijnymi w ramach pierwszego konkursu

Wersja komercyjna GNI oraz dodatkowa integracja z systemem Ksavi Network Operations (KNO) rozszerza ten zakres funkcjonalny m.in. o:

Automatyczną budowę ewidencji na podstawie wybranej koncepcji planowanej sieci,
Pełną ewidencję sieci telekomunikacyjnej (teletechnika, spawy, część stacyjna, floorplan, gospodarka przestrzenią i powierzchnią)
Kosztorysowanie
Realizacja i nadzór inwestycji
Rozwój i utrzymanie infrastruktury
Dzierżawy

Zastosowanie w POPC 1.1

Szczegółowy opis zastosowania wersji darmowej oraz komercyjnej w ramach wsparcia działań POPC 1.1 został przedstawiony w poniższych tabelach.

Cechy funkcjonalne Wymaga Dostępne w produkcie
Warstwa punktów adresowych białych plam Standardowa wersja QGIS GNI FREE
Ewidencja modeli kabli i złącz Standardowa wersja QGIS GNI FREE
Wyznaczanie warstwy trasowania przebiegów kabli Standardowa wersja QGIS + warstwa liniowa (np. OpenStreet) + Wtyczki QGIS GNI FREE
Praca w kontekście zleceń Wtyczki QGIS GNI FREE
Klasteryzacja danych popytowych Wtyczki QGIS GNI FREE
Propozycja okablowania i rozmieszczenia złącz Algorytmy planowania sieci FTTH GNI FREE
Wybór profilu i modelu kabla Algorytmy planowania sieci FTTH GNI FREE
Wybór pojemności złącza Algorytmy planowania sieci FTTH GNI FREE
Ewidencja wielu propozycji planowanej sieci (wersjonowanie koncepcji rozwiązań) Standardowa wersja QGIS
+ Algorytmy planowania sieci FTTH
GNI FREE
Zestawienie kabli i złącz dla opracowanej koncepcji Wtyczki QGIS GNI FREE
Zestawienie przyporządkowania punktu adresowego do proponowanego kabla Wtyczki QGIS GNI FREE
Udział punktu adresowego w koszcie ścieżki FTTH Wtyczki QGIS GNI FREE
Eksport przebiegu kabli i złącz do SHP Standardowa wersja QGIS GNI FREE
Automatyczne zestawienie czynności związanych z budową poszczególnych elementów sieci Magazyn zasobów oraz pozycji kosztowych GNI + KNO
Zestawienie materiałowo-kosztowe Magazyn zasobów oraz pozycji kosztowych GNI + KNO
Kosztorysowanie zależne od technologii kablowania Magazyn zasobów oraz pozycji kosztowych GNI + KNO
Pozostałe obszary wsparcia Najważniejsze elementy funkcjonalne Dostępne w produkcie
Ewidencja sieci Teletechnika, kable, złącza, część stacyjna, urządzenia, karty, porty, spawy, połączenia, floorplan, kolokacja przestrzeni, rozpływ włókien, bilans tłumienia GNI
Przygotowanie i realizacja inwestycji Pełne kosztorysowanie, harmonogram robót, prace terenowe, rzeczywiste koszty inwestycji GNI + KNO
Wsparcie procesów sieciowych Rozbudowa sieci, awarie, utrzymanie, podłączenia, dzierżawy GNI + KNO
Wsparcie procesów sprzedażowych Wolne włókna w zadanej relacji, wolne zasoby, wywiady techniczne GNI + KNO

Rezultaty wykorzystania GNI FREE dla POPC 1.1

Kablowanie jednej gminy o średniej liczbie punktów adresowych wykonywane jest w 5 do 10 minut na komputerze o standardowych parametrach sprzętowych. Materiał wideo opublikowany w kolejnym rozdziale prezentuje sposób działania narzędzia. W wyniku przeprowadzenia całego procesu planowania sieci NGA na wybranej gminie otrzymujemy w systemie szereg produktów zestawionych poniżej.

Rezultaty w QGIS:

Propozycja grupowania punktów adresowych w agregaty popytowe,
Przebieg trasowy kabli z lokalizacją OLT oraz rozmieszczeniem złącz,
Obliczony profil kabla optycznego oraz jego długość,
Wybrany model kabla na podstawie jego profilu i technologii kablowania,
Klasyfikacja złącz na końcowe oraz rozgałęźne,
Klasyfikacja wymagalności kabli według kryterium podłączenia budynków jednostek oświatowych,
Mapa koncepcyjna sieci w formacie SHP,
Mapa punktów adresowych objętych inwestycją w formacie SHP,
Efekty swoich prac zgrupowane w niezależnych zleceniach.

Generowane zestawienia:

Zestawienie kabli wraz z ich długością i profilem,
Zestawienie złącz,
Rejonizacja punktów adresowych objętych inwestycją wraz z przyporządkowaniem do złącza,
Dane pozwalające na obliczenie kosztów inwestycji oraz kosztów podłączenia pojedynczego punktu adresowego.

Dokumenty i filmy produktowe

Film pokazujący opracowanie koncepcji sieci FTTH na przykładowej gminie

Koncepcja sieci FTTH dla POPC 1.1

Krótki opis zasady działania oprogramowania GNI FREE POPC1.1 w formacie PDF

Szkolenia i warsztaty

Wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów starających się o dofinansowanie, oferujemy szkolenia z oprogramowania przygotowującego materiał do wniosków POPC 1.1. Opracowaliśmy jednodniowy program szkolenia połączony z częścią praktyczną w formie warsztatów. Szkolenie umożliwia zaznajomienie się z zasadą działania oprogramowania. Warsztaty prowadzone pod opieką naszych specjalistów pozwalają wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce planując sieć światłowodową na jednej z gmin wybranych z bazy białych plam.

W celu efektywnego wykorzystania dostępnego czasu szkolenia i warsztatów preferujemy niewielkie grupy szkoleniowe liczące maksymalnie 6 osób. Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do dedykowanego stanowiska szkoleniowego. Dodatkowo dla chętnych oferujemy instalację GNI FREE na komputerach uczestników.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na e-mail szkoleniagni@softelnet.pl

Pobierz wersję GNI FREE dla POPC 1.1

Wersja Geospatial Network Inventory w dystrybucji wspierającej program POPC 1.1 dostępna jest w kilku wariantach:

Pobierz wersję GNI FREE POPC 1.1. Wersja do pobrania poprzez link wysyłany drogą mailową. Przejdź do formularza w celu określenia danych umożliwiających przesłanie odpowiedniego linka
Instalacja GNI FREE POPC 1.1 na komputerze uczestnika szkolenia. Rekomendujemy ten wariant, ze względu na możliwość skorzystania z oprogramowania na własnym komputerze podczas warsztatów szkoleniowych
Wykorzystanie gotowego środowiska FREE GNI POPC 1.1 umieszczonego w naszej chmurze udostępnianego przez zdalny pulpit. Ta opcja daje wysoką wydajność użytkowania, bezobsługowe aktualizacje oprogramowania oraz duże możliwości wsparcia naszych ekspertów w przypadku napotkania problemów w trakcie pracy z oprogramowaniem.

W przypadku zainteresowania wersją komercyjną prosimy o kontakt.