Geospatial Network Inventory
Paszportyzacja sieci teleinformatycznych

Paszportyzacja sieci w QGIS i FreeCAD

Geospatial Network Inventory (GNI) to system geoprzestrzennej ewidencji zasobów telekomunikacyjnych przeznaczony dla operatorów budujących, rozwijających i utrzymujących swoją infrastrukturę sieciową. Rozwiązanie dostarcza zestaw funkcjonalności pozwalających na gromadzenie i przetwarzanie danych o elementach sieciowych. W połączeniu z produktem Ksavi Network Operations umożliwia realizację procesów operatorskich związanych z zarządzaniem infrastrukturą sieciową m.in. takich jak rozbudowa, kosztorysowanie, podłączenia, awarie, dzierżawy.

Architektura aplikacji oparta jest na platformie geoprzestrzennej QGIS oraz systemie CAD FreeCAD. Dzięki rozbudowanym interfejsom GIS i CAD oraz wykorzystując ogromny potencjał tych środowisk, udało nam się stworzyć produkt w pełni realizujący wymagania nowoczesnego operatora telekomunikacyjnego. Centralna baza danych umożliwia przechowywanie informacji o dowolnym elemencie sieciowym. Zestaw standardowych wtyczek QGIS w połączeniu z dedykowanymi komponentami wytworzonymi na potrzeby sektora TELKO zapewnia łatwość w zarządzaniu stanem sieci oraz realizacji wymagań sprawozdawczych nałożonych przez Regulatora.

Architektura GNI

Wykorzystując obowiązujące licencyjne zasady rozbudowy oraz dystrybucji platformy QGIS, nasz produkt Geospatial Network Inventory oferujemy w wersji całkowicie darmowej oraz wersji komercyjnej. Dzięki temu można zaznajomić się z jego działaniem i z powodzeniem używać systemu korzystając z funkcjonalności planowania udostępnianych w wersji darmowej (GNI FREE). W każdym momencie można rozbudować system o dodatkowe płatne moduły zgodnie ze swoimi specyficznymi wymaganiami.

Opis zastosowań wersji darmowej oraz komercyjnej został przedstawiony na poszczególnych stronach opisujących zastosowanie produktu do różnych rozwiązań w sektorze TELKO.

Zalety wyboru otwartych platform GIS i CAD

Praca na przestrzennych elementach sieci operatora wykorzystując naturalny sposób pracy z QGIS
Wymagania stawiane przez regulatora narzucają korzystanie z technologii GIS lub wręcz z QGIS
Możliwość wykorzystania danych adresowych, istniejących elementów sieci i urządzeń, sieci dróg, podkładów z publicznie dostępnych systemów
Powszechny dostęp do szkoleń i profesjonalnych firm zapewniających utrzymanie i rozwój
Rozbudowane fora społecznościowe zapewniające wsparcie użytkowania QGIS
Brak opłat licencyjnych dla bibliotek GIS
Możliwość rozwoju systemu wg. własnych potrzeb (niezależność od zamkniętego komercyjnego produktu)
Korzystanie z technologii CAD jako naturalnej dla zastosowań w paszportyzacji urządzeń stacyjnych
Automatyzacja ewidencji przy pomocy makr i skryptów definiujących element sieciowy bez ograniczeń związanych ze skomplikowaniem budowy wewnętrznej
Automatyzacja ewidencji urządzeń przez wybór modelu elementu sieciowego i umieszczenie w graficznym widoku 3D
Możliwość rozbudowy biblioteki modeli elementów sieciowych według własnych potrzeb
Wykorzystanie CAD do generacji dokumentacji technicznej
Brak opłat licencyjnych, możliwość rozwoju wg własnych potrzeb

Funkcjonalne komponenty produktu

Standardowa dystrybucja QGIS

Produkt Geospatial Network Inventory jest oparty na standardowej dystrybucji systemu QGIS dostępnej na portalu http://www.qgis.org. Nasz produkt wzbogaca wybraną wersję QGIS o:

Predefiniowane warstwy wykorzystywane do realizacji czynności wspierających sektor telekomunikacyjny
Symbolologię dla predefiniowanych warstw
Konfigurację relacji pomiędzy obiektami
Konfigurację wyglądu formatek prezentujących dane o obiektach w predefiniowanych warstwach
Bezpłatne
Dystrybucja Qgis

Wtyczki QGIS

Standardowa instalacja QGIS jest rozszerzona o zestaw wtyczek wybranych z dostępnego publicznie repozytorium. Dystrybucję produktu Geospatial Network Inventory dodatkowo uzupełniają wykonane przez nas wtyczki, które dostarczają funkcjonalności specyficznych dla realizacji procesów na sieci telekomunikacyjnej.

Wtyczki wymagające dodatkowo warstwy danych uzupełniają konfigurację QGIS o niezbędne relacje, formatki oraz definicję symboli mapowych.

Bezpłatne
Wtyczki Qgis

Telco Outside Plant – Model danych

Model danych umożliwiający ewidencję zewnątrzbudynkowych zasobów telekomunikacyjnych. Osadzony w geoprzestrzennej bazie danych zapewnia wysoką wydajność pracy na warstwach z dużymi wolumenami danych. Moduł pozwala na budowę ewidencji elementów sieciowych takich jak

Punkty adresowe
Teletechnika punktowa
Teletechnika liniowa
Kable zewnętrzne optyczne i miedziane
Zapasy kabli
Radiolinie
Węzły sieci

Dostarczony model danych wzbogacony jest o standardową konfigurację QGIS w zakresie definicji warstw, ich symboliki, paszportów obiektów i relacji pomiędzy nimi:

Definicji warstw modelu telekomunikacyjnego
Symbolologii i etykietowania dostarczanych warstw
Definicji relacji biznesowych pomiędzy warstwami
Konfiguracji paszportów prostych oraz złożonych dla ewidencjonowanych elementów sieciowych
Licencja

Telco Outside Plant – Moduły

Model danych Telco Outside Plant jest wzbogacony od dodatkowe moduły oraz warstwy uzupełniając funkcjonalności QGIS wykorzystywane w domenie TELCO.

Menedżer połączeń – Moduł do zarządzania połączeniami pomiędzy elementami medium transmisyjnego a portami urządzeń, na których kabel jest terminowany. Pozwala na ewidencję spawów oraz połączeń rozłączalnych pomiędzy elementami sieciowymi zarówno na części liniowej, jak i stacyjnej sieci

Organizacja kanalizacji – dedykowany komponent wprowadzający do geoprzestrzennej ewidencji kabli i sieci kanalizacyjnej w QGIS elementy związane z ich wewnętrzną organizacją pozwalając m.in. na uszczegółowienie sieci teletechnicznej o rury kanalizacji pierwotnej i wtórnej oraz zautomatyzowanie wprowadzania kabla

Generator schematów – moduł wykorzystywany do wizualizacji stanu sieci w postaci rysunków schematycznych. Umożliwia m.in. prezentacje rozpływu włókien kabli w złączach oraz węzłach części stacyjnej

Analiza ścieżek – dodatkowe warstwy oraz komponenty związane z wyszukiwaniem dostępnych ścieżek oraz ich analizą m.in. pod kątem tłumienia

Planner sieci FTTH– Zbiór wtyczek i algorytmów umożliwiających wykonanie koncepcji technicznej planowanej sieci FTTH/GPON. Komponent stanowi element wersji darmowej systemu GNI

Umowy dzierżaw– Dodatek do modelu danych służący ewidencji umów dzierżawy i powiązania ich z dzierżawionymi elementami infrastruktury

Licencja

Telco Inside Plant – Model danych

Moduł ewidencji wewnątrzbudynkowych zasobów telekomunikacyjnych. Dostarcza elastyczny model danych pozwalający na przechowywanie elementów sieciowych takich jak:

Struktura urządzenia (od poziomu urządzenia do poziomu portu)
Połączenia wewnętrzne urządzeń
Kable wewnętrzne oraz zewnętrzne
Struktura budynku
Stojaki i szafy
Węzły sieci
Licencja

Telco Inside Plant – Moduły

Wraz z modelem danych Telco Inside Plant dostarczane jest narzędzie CAD do projektowania, ewidencji oraz wizualizacji elementów telekomunikacyjnych, którego najważniejszymi cechami są:

Wizualizacja urządzenia w widoku 3D
Ewidencja i prezentacja zagospodarowania szaf i stojaków
Gospodarka powierzchnią pomieszczenia
Gospodarka kubaturą studni
Floorplany w wersji 3D
Biblioteka graficznych i ewidencyjnych standardowych modeli elementów sieciowych
Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych modeli elementów ewidencyjnych
Wizualizacja struktury urządzeń oraz portów według zdefiniowanych schematów kolorystycznych (m.in. stan zajętości portów, dzierżawcy, projekt rozbudowy)
Zarządzanie połączeniami pomiędzy włóknami kabla oraz portami urządzeń wykorzystując zewnętrzny moduł Connection Manager
Licencja
Telco Inside Plant Moduły
Telco Inside Plant Moduły
Telco Inside Plant Moduły

Generacja dokumentacji

Wykorzystując standardową funkcjonalność QGIS, zestaw ogólnodostępnych wtyczek oraz dedykowane moduły Geospatial Network Inventory umożliwiają wygenerowanie dokumentów będących elementami dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz powykonawczej. Lista dokumentów jakie można wygenerować z systemu to:

Instrukcje przełączeniowe i instrukcje instalacji
Rzuty techniczne szaf I urządzeń stacyjnych
Schematy rozpływu włókien
Rejonizacja punktów adresowych
Zestawienie elementów sieciowych objętych realizowanym projektem
Przebiegi kabli na podkładzie mapowym
Licencja
Generacja dokumentacji
Generacja dokumentacji

Integracja z narzędziami zewnętrznymi

Proponowane rozwiązanie posiada rozbudowane możliwości integracji z innymi systemami informatycznymi niezależnie od tego, czy oprogramowanie pracuje w chmurze czy też jest zainstalowane w infrastrukturze klienta. Używany silnik bazy danych w wersji serwerowej daje duże możliwości na użycie wielu sprawdzonych technologii integracyjnych.

W standardowej instalacji systemu GNI przygotowana została integracja z systemami

SIIS – zestaw predefiniowanych warstw agregujących dane z bazy ewidencyjnej i przedstawiających je w postaci gotowej do eksportu do formatu zgodnego z SIIS
LMS – integracja na poziomie dedykowanych warstw QGIS prezentujących dane z LMS. Umożliwia eksport oraz import danych pomiędzy tymi systemami
Licencja