Geospatial Network Inventory FREE

Planowanie sieci FTTx w QGIS

Geospatial Network Inventory FREE (GNI FREE) to darmowa wersja systemu geoprzestrzennej ewidencji zasobów telekomunikacyjnych GNI. Rozwiązanie zostało przygotowane dla operatorów telekomunikacyjnych oraz firm, które w swojej działalności planują sieci światłowodowe FTTH. Architektura aplikacji oparta jest na platformie geoprzestrzennej QGIS. Łącząc szerokie możliwości bibliotek wektorowych QGIS oraz wytyczne inżynierii FTTH/GPON udało nam się stworzyć produkt automatyzujący pracę przy opracowywaniu koncepcji planowanej sieci światłowodowej.

W rozwiązaniu wykorzystane zostały standardowe mechanizmy udostępniane przez bibliotekę GRASS oraz publicznie dostępne dane tj. zbiór punktów adresowych pochodzących z bazy „białych plam” udostępnionej przez UKE oraz dane z portalu OpenStreetMap. System działa na lokalnej bazie danych SpatiaLite, która jest elementem udostępnionej dystrybucji.

Wizualizacja danych z miniSIIS w QGIS

Dodatkową funkcjonalnością GNI FREE jest możliwość wizualizacji danych zapisywanych przez miniSIIS. Dzięki temu operatorzy mają szansę na dodatkową weryfikację opracowywanego przez nich raportu, tym razem w postaci geoprzestrzennej i bezpośrednio na danych gotowych do wysłania do UKE.

Architektura GNI FREE

Aby pobrać darmową wersję przejdź do strony pobierania GNI FREE. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną wersją systemu Geospatial Network Inventory

Funkcjonalne komponenty produktu

Standardowa dystrybucja QGIS

Produkt Geospatial Network Inventory jest oparty na standardowej dystrybucji systemu QGIS dostępnej na portalu http://www.qgis.org. Nasz produkt wzbogaca wybraną wersję QGIS o:

Predefiniowane warstwy wykorzystywane do realizacji czynności wspierających planowanie FTTH
Konfigurację wyglądu formatek prezentujących dane o obiektach w predefiniowanych warstwach
Symbolologię dla predefiniowanych warstw
Bezpłatne
dystrybucja QGis

Wtyczki QGIS

Standardowa instalacja QGIS jest rozszerzona o zestaw wtyczek wybranych z dostępnego publicznie repozytorium oraz o niezbędne darmowe biblioteki. Dystrybucję produktu Geospatial Network Inventory dodatkowo uzupełniają wykonane przez nas wtyczki, które dostarczają funkcjonalności wykorzystywanych przez moduł Planera FTTH.

Wtyczki wymagające dodatkowo warstwy danych uzupełniają konfigurację QGIS o niezbędne relacje, formatki oraz definicję symboli mapowych.

Bezpłatne
wtyczki qgis

Planer FTTH/GPON

Zestaw algorytmów oraz skryptów umożliwiający zaplanowanie sieci FTTH opartej na technologii GPON. Zaprojektowany proces prowadzi użytkownika od fazy określenia miejsc popytowych oraz umiejscowienia OLT, poprzez opracowanie propozycji topologii planowanej sieci złącz oraz kabli, kończąc na propozycji dobrania odpowiednich modeli kabli oraz generacji zestawienia materiałowego. Moduł zawiera:

Biblioteki klasteryzacji
Algorytm klasteryzacji punktów adresowych z podstawową metryką geometryczną
Algorytm proponowania lokalizacji złącz
Algorytm proponowania kabli
Algorytm rejonizacyjny
Wsparcie dla wersjonowania proponowanych rozwiązań
Bezpłatne

Wizualizacja danych z miniSIIS

Dedykowana konfiguracja warstw, relacji oraz paszportów, która w przestrzenny sposób umożliwia prezentację danych zawartych w pliku generowanym przez narzędzie miniSIIS. Odpowiednio zdefiniowane warstwy pracujące na danych raportowych eksponują infrastrukturę operatora na mapie oraz paszportach poszczególnych obiektów. Moduł zawiera:

Warstwę punktów adresowych „białych plam”
Warstwę jednostek podziału administracyjnego
Referencyjny plik bazy danych raportowych z miniSIIS
Definicję warstw prezentujących dane raportowane w miniSIIS
Definicję relacji pomiędzy warstwami
Definicję paszportów raportowanych obiektów
Bezpłatne

Generacja dokumentacji

Produktem końcowym działania Planera FTTH jest wygenerowanie zestawienia obrazującego zaproponowaną przez algorytmy sieć światłowodową. Wykorzystując standardową funkcjonalność QGIS oraz zestaw wybranych wtyczek, GNI FREE umożliwia wygenerowanie dokumentów:

Przebiegi kabli na podkładzie mapowym
Zestawienie złącz oraz kabli
Zestawienie punktów adresowych podlegających kablowaniu
Rejonizacja kablowanych punktów adresowych do proponowanego złącza
Dystrybucja kosztu magistrali światłowodowej na punkty adresowe
Bezpłatne
Generacja dokumentacji