Zarządzanie siecią telekomunikacyjną dla MiŚOT

Zarządzanie siecią telekomunikacyjną dla MiŚOT

Nowe wyzwania dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych

W dobie intensywnego rozwoju sieci światłowodowych wielu lokalnych operatorów decyduje się na rozbudowę swojej sieci telekomunikacyjnej o technologię FTTx/GPON. W przeważającej ilości przypadków wykorzystywane są do tego celu środki unijne oferowane w ramach Programów Operacyjnych: wcześniej POIG 8.4, aktualnie POPC 1.1.

Wraz z budową sieci telekomunikacyjnej, pojawia się potrzeba jej ciągłego utrzymania. Zarówno dostarczanie usług (B2C oraz B2B), jak i czynności utrzymaniowe na sieci światłowodowej wymagają specjalistycznego sprzętu, wykwalifikowanej załogi oraz odpowiedniego zaplecza magazynowego. Do tego dochodzi sprawozdawczość regulacyjna, w której raporty do SIIS powoli starają się wykorzystywać bazę udostępnianych punktów adresowych. To powoduje, iż całość przedsięwzięcia wymaga większego poziomu zarządzania i koordynacji prac realizowanych na sieci, a czas na realizację wszystkich czynności powinien być optymalnie wykorzystany.

Rozwiązanie dostosowane do Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych

Wychodząc naprzeciw powyżej opisanym wyzwaniom, stawianym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, przygotowaliśmy oprogramowanie, które ma na celu wesprzeć ich działania zarówno na etapie planowania inwestycji jak i podczas dalszych prac związanych jej przygotowaniem, realizacją oraz późniejszym utrzymaniem i dostarczaniem usług.

Celem naszego rozwiązania jest udostępnienie profesjonalnych narzędzi, które już istnieją u dużych operatorów, jednakże w modelu dostosowanym do ich działania u małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych (MiŚOT). Dlatego też, jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia było umożliwienie naszemu oprogramowaniu współpracy z szeroko wykorzystywanymi w środowisku MiŚOT systemami oraz publicznie dostępnymi danymi. W ten sposób udało się opracować profesjonalne rozwiązanie, które w korzystnej cenie, udostępnia funkcje potrzebne branży telekomunikacyjnej i które dodatkowo cechuje:

Integracja z systemem LMS w zakresie wizualizacji danych z LMS i importu do systemu paszportyzacji
Integracja z SIIS w zakresie wizualizacji danych raportowych i generacji danych do SIIS
Osadzona baza punktów adresowych tzw. „białych plam”
Osadzona baza punktów adresowych udostępniona przez UKE
Osadzona baza jednostek geoadministracyjnych udostępnionych przez GUS
Wykorzystanie potencjału powszechnie używanych i uznanych systemach Open Source: QGIS i FreeCAD
Możliwość rozbudowy platformy we własnym zakresie
Zbiór zestandaryzowanych i uproszczonych procesów realizowanych na sieci telekomunikacyjnej

Rozwiązanie oparte na oprogramowaniu Open Source

Opierając nasze produkty o sprawdzone i powszechnie używane komponenty Open Source osiągnęliśmy szereg zalet, które w środowisku małych i średnich operatorów mogą być kluczowe podczas podejmowania decyzji o wyborze niezbędnego oprogramowania do zarządzania siecią.

Praca w powszechnie znanych i używanych narzędziach GIS i CAD
Wykorzystania publicznie dostępnych danych (bazy danych adresowych, sieci dróg, podkłady mapowe)
Możliwość dostosowania platformy wykorzystując publicznie dostępne wtyczki
Brak opłat licencyjnych dotyczących systemu operacyjnego, silnika bazy danych, bibliotek GIS/CAD
Bezpieczeństwo finansowe z korzystania z systemu na przestrzeni długiego okresu czasu
Niezależność od zamkniętego komercyjnego produktu poprzez możliwość rozwoju systemu według własnych potrzeb
Powszechny dostęp do forów, szkoleń i profesjonalnych firm zapewniających wsparcie, utrzymanie i rozwój platformy QGIS

W opracowanym rozwiązaniu wykorzystujemy komponenty Open Source:

System operacyjny i środowisko graficzne Linux Ubuntu/Debian
Platforma GIS – QGIS (http://www.qgis.org/), PostGIS (http://www.postgis.net)
Platforma CAD – FreeCAD (http://www.freecadweb.org/)
Baza danych – PostgreSQL (http://www.postgresql.org/)
Platforma do analiz sieciowych i algorytmów przestrzennych – GRASS (http://grass.osgeo.org)
Biblioteka do zaawansowanych obliczeń – SciPy (http://www.scipy.org/)
Mapy – OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)

Rozwiązanie oparte na dwóch systemach

Przedstawiane rozwiązanie oferuje pełne funkcje profesjonalnego systemu paszportyzacji i obsługi operacji sieciowych. Nie wymaga żadnych dodatkowych opłat licencyjnych, zarówno dotyczących systemu operacyjnego (Linux) jak i silnika bazy danych, czy też bibliotek GIS/CAD.

Architektura GNI KNO

Rozwiązanie jest oparte na centralnej bazie danych, którego użytkowanie można rozpocząć od jednego stanowiska i dalej rozbudowywać o kolejnych użytkowników. Na rozwiązanie składają się dwa systemy:

Geospatial Network Inventory – narzędzie ewidencji umożliwiające pełną paszportyzację infrastruktury sieciowej
Ksavi Network Operations – rozbudowy systemu ewidencji o wsparcie procesowe operacji sieciowych oraz wzbogacający ewidencję o elementy cenowe

Operator telekomunikacyjny otrzymuje narzędzie, które wykorzystując nowoczesne technologie, umożliwia zarządzanie majątkiem sieciowym w zakresie samej ewidencji, jak również rozszerzone o wsparcie operacji realizowanych na sieci. W całym rozwiązaniu bardzo duży nacisk został położony na automatyzację pracy operatora dążąc do minimalizacji czasu potrzebnego do precyzyjnej digitalizacji dużej ilości danych, a tym samy kosztów obsługi codziennych czynności.

Paszportyzacja sieci w Geospatial Network Inventory

Geospatial Network Inventory (GNI) to system geoprzestrzennej ewidencji zasobów telekomunikacyjnych. Rozwiązanie dostarcza zestaw funkcjonalności pozwalających na gromadzenie i przetwarzanie danych o elementach infrastruktury sieciowej własnej oraz obcej. Do najważniejszych cech systemu należą:

Wykorzystanie powszechnie znanych darmowych platform GIS (QGIS) i CAD (FreeCAD)
Wzbogacenie platform Open Source o dodatkowe moduły telekomunikacyjne
Pełna paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej zewnątrzbudynkowej i wewnątrzbudynkowej
Wsparcie dla planowania, projektowania, dzierżaw
Minimalizacja czasu ewidencji oraz digitalizacji dużej ilości danych
Generacja dokumentacji projektowej
Osobna dedykowana darmowa dystrybucja Geospatial Network Inventory FREE

Pełny opis funkcjonalności można znaleźć na stornie produktu Geospatial Network Inventory oraz jego darmowej wersji Geospatial Network Inventory FREE

Obsługa procesów sieciowych w Ksavi Network Operations

Ksavi Network Operations jest uzupełnieniem systemu ewidencji Geospatial Network Inventory w zakresie procesowej obsługi czynności wykonywanych codziennie na sieci. Od planowania i projektowania, poprzez budowę, a kończąc na utrzymaniu i dostarczaniu usług, system wspiera przedsiębiorstwo standaryzując procesy oraz automatyzując prace realizowane na poszczególnych elementach sieciowych. Do najważniejszych cech produktu należą:

Wykorzystanie systemu Geospatial Network Inventory jako platformy ewidencyjnej
Zestandaryzowane i predefiniowane procesy operacji wykonywanych na sieci
Wsparcie dla planowania, przygotowania oraz realizacji inwestycji
Obsługa operacji utrzymania sieci oraz dostarczania usług B2C i B2B
Gospodarka magazynowa
Zarządzanie i koordynacja prac realizacyjnych
Rozliczanie inwestycji, kosztów prac, materiałów, podwykonawców
Raportowanie operacyjne oraz wskaźniki KPI

Pełny opis funkcjonalności można znaleźć na stornie produktu Ksavi Network Operations

Dokumenty i filmy produktowe

Film pokazujący opracowanie koncepcji sieci FTTH na przykładowej gminie

Rozwiązanie paszportyzacyjne dla MiŚOT

Opis rozwiązania do zarządzania siecią dedykowanego dla MiŚOT

Szkolenia i warsztaty

W ramach elementów wdrożenia rozwiązania u operatora telekomunikacyjnego, proponujemy cykl szkoleń mający na celu pozyskanie wiedzy o naszym rozwiązaniu. Opracowaliśmy jednodniowy program szkolenia połączony z częścią praktyczną w formie warsztatów. Szkolenie umożliwia zaznajomienie się ze sposobem użytkowania oprogramowania w zakresie realizacji czynności związanych z zarządzaniem swoją siecią telekomunikacyjną. Warsztaty prowadzone pod opieką naszych specjalistów pozwalają wykorzystać nabytą podczas szkolenia wiedzę w praktyce na dedykowanym środowisku szkoleniowym.

W celu efektywnego wykorzystania dostępnego czasu szkolenia i warsztatów preferujemy niewielkie grupy szkoleniowe liczące maksymalnie 6 osób. Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do dedykowanego stanowiska szkoleniowego. Dodatkowo dla chętnych oferujemy instalację oprogramowania na komputerach uczestników.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na e-mail szkoleniagni@softelnet.pl

Wybierz wersję oprogramowania

Geospatial Network Inventory w rozwiązaniu dla MiŚOT oferowane jest w kilku wersjach:

Wersja jednostanowiskowa – przeznaczona dla jednego użytkownika instalowana na pojedynczym komputerze
Dystrybucja dla wielu użytkowników – instalowana z serwerem centralnej bazy danych, do której łączą się poszczególni użytkownicy GNI
Hostowanie w gotowym środowisku (SaaS)– oprogramowanie udostępniane w chmurze, z wydzieloną indywidualną przestrzenią danych dla każdego operatora

Ksavi Network Operations, stanowiące uzupełnienie Geospatial Network Inventory oferowane jest tylko w wersji wielostanowiskowej zarówno w modelu instalacji w infrastrukturze operatora jak i w modelu Software as a Service.

W przypadku zainteresowania wersją komercyjną prosimy o kontakt.