Wizualizacja raportu inwentaryzacji sieci z miniSIISQGIS

Wizualizacja sieci raportowanej do miniSIIS w QGIS

Problemy związane z raportowaniem do SIIS

Problem jednolitego i jednoznacznego raportowania danych do UKE jest corocznie podnoszony i jak dotąd nie znalazł ostatecznego rozwiązania. Stopniowo podejmowane są próby standaryzowania formy raportów w postaci wprowadzania narzędzi pomocniczych oraz udoskonalania procedury raportowania. Jak się okazuje nie jest to wystarczające, aby uniknąć wszystkich pomyłek podczas przygotowywania zestawień opisujących posiadaną infrastrukturę sieciową.

Dobitnym przykładem kontynuacji problemów jest pismo sformułowane przez KIKE do Ministerstwa Cyfryzacji (http://www.kike.pl/files/grap/20161206_MC_SIIS.pdf), w którym opisywane są wciąż aktualne największe bolączki ISP związane z poprawnym opracowaniem raportu.

Opracowanie jednoznacznego i zestandaryzowanego sposobu raportowania nie jest problemem łatwym do rozwiązania. Mamy pomysły w jaki sposób usprawnić te procedury, jednakże bez inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji nie jesteśmy w stanie naprawić tej sytuacji.

W obecnej sytuacji mamy jedynie możliwość w niewielkim stopniu pomóc operatorom telekomunikacyjnym w procesie weryfikacji danych, wprowadzając do tabelarycznej postaci raportowanych danych element geoprzestrzenny. Wykorzystując darmową platformę QGIS, przygotowaliśmy narzędzie, które po wczytaniu pliku zapisywanego przez miniSIIS, potrafi zaprezentować jego zawartość na mapie.

Zalety wizualizacji danych na mapie

Aby chociaż w niewielkim stopniu zminimalizować błędy jakościowe raportowanych danych postanowiliśmy tabelaryczną postać raportu przedstawić przy użyciu podkładu mapowego. Wykorzystaliśmy do tego celu powszechnie uznany system informacji geoprzestrzennej QGIS. Otwierając plik generowany przez miniSIIS w naszej dystrybucji systemu Geospatial Network Inventory FREE dla miniSIIS otrzymujemy dostęp do zaraportowanych danych w postaci warstw mapowych. Każda warstwa została wcześniej skonfigurowana tak aby dać operatorowi możliwość:

Wizualnej weryfikacji danych z perspektywy mapowej
Wizualnej weryfikacji połączeń liniowych pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci
Wizualnej weryfikacji podległości punktów adresowych zakończeń sieciowych pod węzły
Paszportowej weryfikacji kompletności raportowanych danych
Paszportowej weryfikacji powiązań obiektów geometrycznych i niegeometrycznych z obiektami nadrzędnymi

Ostateczne rozwiązanie, dostępne w pełnej wersji Geospatial Network Inventory, generuje raport z danych ewidencyjnych do SIIS. Posiadając dodatkowo bazę punktów adresowych oraz geometrię deklarowanych zasięgów, automatycznie tworzone są powiązania zakończeń sieciowych (aktualnych, planowanych, bądź potencjalnych) z zasięgami działania własnej sieci, eliminując przy tym nakład ręcznej pracy oraz minimalizując ryzyko popełnienia pomyłki. W miniSIIS operatorowi pozostanie jedynie uruchomienie dostępnych w tym narzędziu walidacji danych.

Co zobaczysz w QGIS

Plik danych zapisany w miniSIIS i uruchomiony w systemie Geospatial Network Inventory FREE dla miniSIIS udostępni zestaw raportowanych danych w postaci warstw mapowych geometrycznych lub niegeometrycznych. Każda warstwa ma skonfigurowane paszporty danych oraz odpowiednie relacje pomiędzy obiektami. Szczegółowe informacje o sposobie wizualizacji danych można znaleźć poniżej.

UWAGA! Dane raportowe z pliku miniSIIS muszą mieć uzupełnione współrzędne geograficzne, aby działała wizualizacja.

Obiekt raportowany do SIIS Typ warstwy w QGIS Dostępny paszport danych
[WO] Węzeł obcy Geometryczna punktowa Tak
[WW] Węzeł własny Geometryczna punktowa Tak
[PL] Punkt zakończenia linii kablowej (Łączenie kabli) Geometryczna punktowa Tak
[Z] Punkt zakończenia linii radiowej (Zasięg radiowy) Geometryczna obszarowa Tak
[K] Kolokacja Geometryczna punktowa Tak
[PS] Punkt styku Geometryczna liniowa Tak
[LK] Linia kablowa Geometryczna liniowa Tak
[LB] Linia bezprzewodowa Geometryczna liniowa Tak
[P] Połączenie Geometryczna liniowa Tak
[ZS] Zakończenie sieci Geometryczna punktowa Tak
[PO] Podmiot obcy (Dostawca usług) Niegeometryczna Tak
[I] Interfejs Niegeometryczna Tak
[U] Grupa usług (Usługi świadczone) Niegeometryczna Tak
[ZS – W] Rejonizacja ZS do węzła Geometryczna liniowa Nie

Dokumenty i filmy produktowe

Prezentacja sposobu wizualizacji danych o infrastrukturze w QGIS

Prezentacja działania GNI FREE dla miniSIIS w formacie PDF

Pobierz wersję GNI FREE dla miniSIIS

Wersja Geospatial Network Inventory w dystrybucji wspierającej raportowanie miniSIIS dostępna jest w kilku wariantach:

Pobierz wersję GNI FREE miniSIIS. Wersja do pobrania poprzez link wysyłany drogą mailową. Przejdź do formularza w celu określenia danych umożliwiających przesłanie odpowiedniego linka
Wykorzystanie gotowego środowiska GNI FREE umieszczonego w naszej chmurze udostępnianego przez zdalny pulpit. Ta opcja daje wysoką wydajność użytkowania, bezobsługowe aktualizacje oprogramowania oraz duże możliwości wsparcia naszych ekspertów w przypadku napotkania problemów w trakcie pracy z oprogramowaniem.

W przypadku zainteresowania wersją komercyjną prosimy o kontakt.