Usługi wdrożeniowe

Usługi wdrożeniowe to zbiór czynności, które mają na celu uruchomienie rozwiązania IT w organizacji klienta. Planując wdrożenie systemu informatycznego, z wielu czynności standardowo wykonywanych podczas takiego przedsięwzięcia, pod szczególną uwagę należy wziąć przynajmniej te, które zostały poniżej pokrótce opisane. Nasz zespół wdrożeniowy jest gotowy, aby współpracować z klientem w każdym z tych obszarów, oferując doświadczenie i wiedzę zdobytą na przestrzeni wielu wdrożeń IT.

Analiza i projekt

Każde wdrożenie oprogramowania rozpoczyna się fazą identyfikacji potrzeby klienta oraz próbą odpowiedzi na pytanie jak dany system może spełnić wszystkie zebrane wymagania. Nasz zespół ekspertów wykonuje analizę potrzeb i proponuje ich realizację dobierając odpowiednią konfigurację dystrybucji QGIS oraz naszych produktów. W rezultacie powstaje szkic projektu, w którym jednoznacznie określone zostaje zestawienie oprogramowania oraz dodatkowych prac wdrożeniowych potrzebnych do uruchomienia całości rozwiązania IT. Wykorzystując dużą elastyczność konfiguracyjną QGIS, kładziemy silny nacisk, aby jak największa liczba wymagań była realizowana poprzez konfigurację tego systemu. W jednoznacznie uzasadnionych przypadkach proponujemy niezależne moduły oraz dodatki modyfikujące lub uzupełniające istniejącą funkcjonalność systemów.

design
configuration

Konfiguracja i implementacja

Bazując na zestawie zgromadzonych wymagań zespół wdrożeniowy konfiguruje całość rozwiązania. W przypadku, gdy konfiguracja jest niewystarczająca, aby zrealizować specyficzne wymagania klienta, wykonywane są modyfikacje funkcjonalności lub dobudowywane dedykowane funkcje systemu. Prace konfiguracyjne oraz implementacyjne są wspierane przez proces zarządzania jakością oprogramowania, który zakłada równoległe przeprowadzanie testów wytwarzanego i konfigurowanego software’u. Wykonane oprogramowanie jest w kolejnym kroku integrowane z pozostałymi systemami IT, a dane klienta są migrowane do bazy danych systemu. Ostateczne testy przeprowadzone na rzeczywistych danych wraz z elementami integracyjnymi finalizują proces technicznego wdrożenia dostarczając stabilne rozwiązanie gotowe do uruchomienia produkcyjnego.

Integracja

Proponowane przez Softelnet rozwiązania posiadają rozbudowane możliwości integracji z innymi systemami informatycznymi niezależnie od tego, czy oprogramowanie pracuje w chmurze czy też jest zainstalowane w infrastrukturze klienta. Architektura klient-serwer pozwala na użycie wielu sprawdzonych technologii integracyjnych nie tylko na poziomie aplikacji, ale również na poziomie bazy danych. Mechanizmy integracyjne mogą być dodatkowo zabezpieczone standardowymi protokołami komunikacyjnymi. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w pracy jako integrator systemów informatycznych jesteśmy w stanie zaproponować oraz wykonać integrację naszego rozwiązania z działającą infrastrukturą IT klienta.

integration
database

Migracja danych

Wielokrotnie instalacjom nowego oprogramowania ewidencyjnego towarzyszy migracja istniejących danych do uruchamianego systemu. Niezależnie od ilości systemów źródłowych, zakresu oraz poziomu skomplikowania powiązań pomiędzy danymi, niezbędne jest opracowanie odpowiedniej procedury ładowania danych. Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy uruchamianiu systemu na zmigrowanych danych, jest ich synchronizacja pomiędzy nowym oprogramowaniem, a istniejącymi systemami. Nasz zespół wdrożeniowy jest gotowy wykonać migrację danych zaraz po tym jak konfiguracja nowego oprogramowania zostanie zakończona. Zgodnie z opracowaną wcześniej procedurą migracji i synchronizacji dane zostaną załadowane do nowego systemu, po czym wykonane zostaną na nich testy sprawdzające ich spójność i poprawność. W końcowej fazie uruchomione zostaną mechanizmy synchronizacji danych pomiędzy systemami.