Planowanie i projektowanie sieci światłowodowych FTTx

Europejska Agenda Cyfrowa, opracowana przez Komisję Europejską, w swoim programie zakłada między innymi zapewnienie mieszkańcom Europy dostępu do szybkiego Internetu. To nałożyło na poszczególne państwa Unii Europejskiej obowiązek zapewnienia do 2020 roku każdemu gospodarstwu domowemu dostępu do szerokopasmowego łącza. Dzięki tej inicjatywie oraz wsparciu finansowym ze środków unijnych wielu lokalnych operatorów otrzymało szansę na rozbudowę swojej sieci, na której będą mogli świadczyć nowe usługi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferujemy oprogramowanie, które ma na celu wesprzeć ich działania zarówno na etapie planowania swojej sieci jak i podczas dalszych prac związanych pełnym przygotowaniem inwestycji, ich realizacją oraz późniejszym utrzymaniem.

Na całość rozwiązania składają się dwa produkty Geospatial Network Inventory oraz Ksavi Network Operations oferując pełne funkcje profesjonalnego systemu paszportyzacji i obsługi operacji sieciowych. Wykorzystując wolne i darmowe oprogramowanie GIS (QGIS) oraz CAD (FreeCAD) udało się opracować rozwiązanie, które zachowując funkcjonalność, będzie konkurowało cenowo z innymi komercyjnymi produktami tej klasy.

Kompleksowe rozwiązanie dla operatorów telekomunikacyjnych

Architektura GNI KNO

Geospatial Network Inventory

Oparty na powszechnie znanych darmowych platformach GIS i CAD
Praca w środowisku QGIS i FreeCAD
Dodatkowe moduły uzupełniające GIS i CAD o funkcjonalność telekomunikacyjną
Pełna paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej
Planowanie i projektowanie sieci światłowodowych, dzierżawy
Automatyzacja ewidencji elementów sieciowych
Minimalizacja czasu digitalizacji dużej ilości danych
Generacja dokumentacji projektowej
Integracja z systemami zewnętrznymi (np. LMS)
Monitorowanie sieci/urządzeń (fault management)

Geospatial Network Inventory FREE

Darmowe rozwiązanie przybliża użytkownikowi sposób pracy z systemem GNI w środowisku QGIS
Wykorzystanie GRASS do opracowania sieci FTTH/GPON
Generacja zestawienia trasowego kabli i lokalizacji złącz
Generacja zestawienia rejonizacji kablowanych punktów adresowych

Ksavi Network Operations

Wykorzystanie systemu Geospatial Network Inventory jako platformy ewidencyjnej
Obsługa procesów realizowanych na sieci operatora
Zestandaryzowane procesy przygotowania i wyceny inwestycji
Magazyny
Rozliczanie kosztów prac, materiałów, podwykonawców
Pełna funkcjonalność systemu Workforce Management
Wsparcie procesów dostarczania usługi B2C i B2B
Wsparcie dla budowy, rozbudowy i utrzymania sieci
Raportowanie operacyjne oraz wskaźniki KPI

Poznaj zalety rozwiązania opartego na Open Source

Korzyści operacyjne

Praca na przestrzennych zewnątrzbudynkowych elementach sieci operatora wykorzystując naturalny sposób pracy z QGIS

Praca na przestrzennych wewnątrzbudynkowych elementach sieci operatora wykorzystując naturalny sposób pracy z CAD

Możliwość wykorzystania danych adresowych, istniejących elementów sieci i urządzeń, sieci dróg, podkładów z publicznie dostępnych systemów

Możliwość dostosowania platformy do własnych potrzeb wykorzystując publicznie rozwijane i dostępne wtyczki

Korzyści biznesowe

Brak opłat licencyjnych dotyczących systemu operacyjnego, silnika bazy danych, bibliotek GIS/CAD

Bezpieczeństwo finansowe z korzystania z systemu na przestrzeni długiego okresu czasu

Niezależność od zamkniętego komercyjnego produktu poprzez możliwość rozwoju systemu według własnych potrzeb

Powszechny dostęp do forów, szkoleń i profesjonalnych firm zapewniających wsparcie, utrzymanie i rozwój platformy QGIS