Polityka prywatności o ochronie danych osobowych

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Softelnet spółka akcyjna sp.k., ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków ma zastosowanie do danych otrzymanych przez: formularze kontaktowe, formularze pobrań, w ramach umów z klientami

Dane administratora

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest – Softelnet spółka akcyjna sp.k., mieszcząca się przy ul. J.Lea 114, w Krakowie 30-133; kontakt pod adresen: info@softelnet.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dla formularza kontaktu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, zgodnie z Art. 6 ust. 1. pkt. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dla formularza pobrań

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji systemu Geospatial Network Inventory FREE, kontaktu związanego z pobranym oprogramowaniem oraz do późniejszych kontaktów w celu informowania o nowych produktach, zgodnie z Art. 6 ust. 1. pkt.a), b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawo wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych zgodnie z z Art. 17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wniesienia sprzeciwu zgodnie z z Art. 21 ust. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec dalszego przetwarzania danych pod adresem info@softelnet.pl.

Planowany okres przechowywania danych

Dla formularza kontaktu

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dla formularza pobrań

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji systemu Geospatial Network Inventory FREE, kontaktu związanego z pobranym oprogramowaniem oraz do późniejszych kontaktów w celu informowania o nowych produktach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje o prawach przysługujących osobie fizycznej

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przechowywanych danych osobowych, prawo ich poprawienia, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania pod adresem info@softelnet.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy podanie danych jest dobrowolne czy obowiązkowe, czy jest warunkiem zawarcia umowy i jakie są konsekwencje niepodania danych.

Dla formularza kontaktu

Podanie przez Państwa dany osobowy jest dobrowolne w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, zgodnie z z Art. 6 ust. 1. pkt. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi zrealizowania zapytania

 

Dla formularza pobrań

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji systemu Geospatial Network Inventory FREE, kontaktu związanego z pobranym oprogramowaniem oraz do późniejszych kontaktów w celu informowania o nowych produktach, zgodnie z Art. 6 ust. 1. pkt.a), b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości pobrania bezpłatnej wersji systemu Geospatial Network Inventory FREE.